Projeler

“Geleceği bugünden kurmak”

Biz, nice bilim insanının seyahatlerle dolu bilgi üretme çabasının oluşturduğu İslam Bilim Tarihi hazinesinin mirasçıları olmak için buradayız.


Biz Kimiz?  

Biz 2019 yılında, İslam Bilim Tarihi hazinesini keşfetmek ve hakkıyla idrak etmek maksadıyla yola çıkmış birkaç genciz. İslam medeniyetinde “bilim” köklü bir tarihe sahip olmakla beraber bıraktığı birikimle asla geçmişte kalmayan bir hazinedir. Bizler de bu hazineyi keşfetmekle, medeniyetimizin sahip olduğu kadim değerlere bağlı bireyler olma umuduyla doluyuz. 

Kendimizi “Genç Bilim Seyyahları” olarak tanımladığımız bu yolda seyyahlığın hakkını vererek devam etmeyi amaçlıyoruz. Çünkü medeniyetimizde “Seyyah” sadece gezen anlamında değildir. “Seyyah”, yeni yerler tecrübe etmeyi değil yeni yerleri özümsemeyi ve o yerleri meydana getiren medeniyet anlayışını insanlara ulaştırmayı hedefler. 

Bu farkındalığı oluşturmak için günümüz araçlarını kullanarak yenilikçi ve her daim gelişmeye açık bir şekilde ilerleyerek çalışmalar yapmak istiyoruz. Okuma grupları ve medrese-rasathane merkezli araştırmalar yaparak ilk adımı attıktan sonra sistematik bir eğitim müfredatı ile sağlam bir temelle kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Zengin içeriklerin olduğu bir web sitesi ortaya koyarak sanal ve sosyal hayatta aktif çalışmalar yapmanın hayalini kuruyoruz. 

Biz, nice bilim insanının seyahatlerle dolu bilgi üretme çabasının oluşturduğu İslam Bilim Tarihi hazinesinin mirasçıları olmak için buradayız. Sen de araştırmalarımıza destek vermek ve eğitimlerimize katılmak istersen mutlaka bizi takip et.  

 

Neler Yapıyoruz? 

“Atölyeler" 

İslam Bilim Tarihinin Önemi Nedir? 

Cenab-ı Hak, ilk inen ayetlerde Hz. Peygambere (SAV) ve onun şahsında bütün Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. Bilim tarihi, bilimsel teorilerin, varlığa dair keşiflerin ve bilimsel düşüncelerin birbirlerinden etkilenerek gelişmesinin tarihidir. İslam Medeniyetinde bilimin tarihi ise Müslümanların hadis, tefsir, fıkıh, kelam gibi dini ilimlerin yanında astronomi, matematik, tıp gibi alanlarda da ilerleyerek ortaya koyduğu bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. 

Bilim Tarihi, kültürümüzün ve düşünce dünyamızın temel bileşenlerini bize sunar. Bilim Tarihi, başta varlığa dair düşünme olmak üzere, insanın bütün zihinsel etkinliklerinin tarihsel serüvenini içermesi bakımından ayrıcalıklı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, medeniyetin temelini oluşturan değerli bilgileri içeren ve medeniyetin seyrine yön veren İslam Bilim Tarihini öğrenmeye ve öğretmeye önem verilmelidir. 

Bu sebeple atölyeler kapsamında İslam Bilim Tarihini anlamayı kolaylaştıracak sistematik dersler gerçekleştirmekteyiz.  Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz dersler: 

  1. Ankara Gençlik Merkezimizde 20 ve 27 Mart tarihlerinde Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik ile iki ayrı ders gerçekleştirdik.

2. Çevrimiçi ortamda 7, 14 ve 21 Nisan tarihlerinde Dr. Öğr. Üyesi Siracettin ARSLAN ile İslam Bilim Tarihinde Fizik Bilimlerin gelişimine yönelik üç ayrı ders gerçekleştirdik. Dersler kapsamında İslam Bilim Tarihinde Optik ve Mekanik bilimlerin gelişimi, fizik bilimlerin tarihi içerisinde İslam Alimlerinin katkıları mevzu edilmiştir. 

           

“Sosyal Medya Çalışmaları” 

Genç Bilim Seyyahları ekibi olarak Twitter ve Instagram hesaplarımız üzerinden çeşitli başlıklar altında içerik üretimi gerçekleştirmekteyiz.  

“Kubbenin Gölgesinde” başlığı altında kadim İslam Bilim Tarihi müesseseleri olan medreseler ve rasathaneler belli bir sistematik üzerinden 5-10 tweet boyutunda floodlar halinde Twitter’da, kaydırmalı post olarak da Instagram'da paylaşılmaktadır. 

                               

“Mercek” üst başlığı altında ise kitap alıntıları ve özellikle yabancı dilden kaynaklardan çeviriler paylaşılmaktadır. Bu seride paylaşılan alıntılar “Mercek” ve “Perspektif” şeklinde iki alt başlıkta sunulmaktadır.

                                   

“Kitaplık” başlığı altında İslam bilim tarihi ile alakalı kitap öneri postları paylaşılmaktadır.

 

                               

Sosyal Medya Hesaplarımız;  

Twitter: @gencbilimseyyahları

Instagram@gencbilimseyyahlari

 

 

 


  • Tarih 29 Eylül 2022
  • Kategori Platform Çalışmaları
  • Birimler Eğitim Hizmetleri Departmanı, Eğitim Birimi, Platform Çalışmaları Koordinatörlüğü
  • Sosyal Medya
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?