Haberler

“Yaptığımız faaliyetlerden haberdar olmak için bizi buradan takip edebilirsiniz”

TÜRGEV Akademi'den Haberler

TÜRGEV Akademi Öğrencilerinden Sempozyum

  • Eğitim Birimi
  • 01 Aralık 2019

İlk kez düzenlenen TÜRGEV Akademi Öğrenci Sempozyumu, farklı disiplinlerde eğitim gören TÜRGEV Akademi öğrencilerini bir araya getirdi.


TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin, ihtisas alanları dışında da yetkinlik kazanmaları maksadıyla akademik düzeyde eğitim aldıkları, kendilerine özel ilgi ve çalışma alanları oluşturdukları ikinci bir üniversite niteliğinde olan TÜRGEV Akademi Programı (TAP), ilk kez düzenlenen öğrenci sempozyumu ile uygulama alanını genişletti.

Lisans düzeyindeki gençlere, ilmî çalışma ilkelerinin yanı sıra farklı disiplinleri bir arada anlama imkânı tanıyan program, İslâmî İlimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki ana modül içeriyor. Program, modüllerin yanı sıra yıl boyunca düzenlenen seminerler, atölyeler, kamplar ve geziler gibi etkinlikleri de kapsıyor.

Üniversitelilerin, bu iki ana modülden kendi seçtikleri konulara ilişkin tebliğlerini sunduğu sempozyumda, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, Genel Merkez çalışanları, akademi hocaları, öğrencilerin aileleri ve sınıf arkadaşları dinleyiciler arasındaydı.   

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, akademinin kendileri için önemini ve TÜRGEV’in hedefini ‘’Biz her şeyden önce ilme yatırım yaparak ve ilmi arttırarak, bilgiye yönelik farklı bir yaklaşımı dünyanın gündemine sokmak istiyoruz.’’ sözleriyle ifade etti. Akademi Programının kız öğrencilere pozitif ayrımcılık düsturunun ötesinde ilme ve hakikate olan sevginin ve talebin sonucunda ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Altun, hakiki ilme ulaşabilmek için yolların açılması, imkânların sağlanması için tüm gayretlerin gösterileceğini belirtti

Sözlerine “Bizim daha büyük bir idealimiz var. Yeryüzünde hak ile rehberlik etmek ve adaleti bir müessese olarak kurmak üzere hakikati elde etmek gibi bir misyonumuz var.” diyerek devam eden Dr. Altun, dünyanın ve toplumların gidişatına Müslümanlar olarak verecek bir cevabımızın olması gerektiğini ve son 200- 300 yıldır İslam dünyasında yerleşmiş olan ilme bakışı değiştirmek istediklerini ifade etti.

Makâsıdü’ş Şerîa, İctihat Kapısının Kapanıp Kapanmamasına Dair Bir Değerlendirme, El-Halîl Şehrindeki Filistin-İsrail Çatışması, Reformasyon ve İslamcılık Üzerinden Dinlerde Yenilik Hareketlerinin Sebepleri gibi başlıkların disiplinlerarası bir yaklaşımla işlendiği sunumlar, öğrencilerin farklı alanlarda bilgi yorumlama ve bunu ifade edebilme becerilerini gösterirken, onları bilgi paylaşımına teşvik ederek son derece olumlu bir etki bıraktı.

Her yıl düzenlenmesi planlanan TÜRGEV Akademi Öğrenci Sempozyumu ile, öğrencilerin akademik gelişimi için bir uygulama alanı sunmak hedefleniyor.


SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?